Alta brudd maxi 1,8–3cm

Fra kr 649,-PR m2

Skiferheller holder seg uendret år etter år, og er nærmest vedlikeholdsfrie.

Skiferhellene har en ru og sklisikker overflate.

Altaskifer tåler store påkjenninger.

Hellene kan legges i sand eller grus, eller de kan støpes ned. Bruddheller leveres med naturkant, og man kan selv hugge dem i ønsket fasong.

0