Alta brudd vanlig

Fra kr 469,-PR m2

Altaskifer bruddheller

alta_brudd_miljo_lav_2

Skiferheller holder seg uendret år etter år, og er nærmest vedlikeholdsfrie.
Skiferhellene har en ru og sklisikker overflate.
Altaskifer tåler store påkjenninger.
Hellene kan legges i sand eller grus, eller de kan støpes ned.
Bruddheller leveres med naturkant, og man kan selv hugge dem i ønsket fasong.

Str: 2-3 cm

 

0