Oppdal mørk flis

Natursteinflis 30 x fallende lengder

Bredder: 20/30/40/50/60 cm