Oppdal brudd store

Disse skiferhellene er primært uteprodukter og legges i sand.