Risser for skifer

Risseren brukes til å lage et riss i skifer for deretter å dele steinen med en settmeisel.