Spormeisel 38 mm

Egnet for å splitte stein eller lage en linje på steinen før den skal trimmes.