Oppdal brudd mellomstore (3-4 cm)

Superpris
Nå kun 398,-PR m2

0

Mellomstore bruddheller er 30-40 mm tykke.

Bruddhellene produseres også i tykkelsene 10-20, 20-30 og 40-60 mm.

10-20 mm legges i støp.

20-30 mm legges i støp eller sand.

30-40 og 40-60 mm legges i sand. Disse er primært uteprodukter.