Oppdal brudd store

FRA KR 789,-PR m2

0

Oppdal brudd store er 30-40 mm tykke og legges i sand. Disse er primært brukt som uteprodukter.