Alta flis saget

Superpris
Fra kr 998,-PR m2

Skiferflis:

Altaskifer skaper et levende uttrykk ved at den reflekterer lyset ulikt gjennom døgnet og årstidene.

Tilbudsprisen gjelder 20 cm brede fliser

Andre tilgjengelige bredder: 25/30/35/40 cm

Lengder: Fallende

Tykkelse: 15/25mm

Altaflis_miljo_