Krafse Dovre

Superpris
FRA KR 239,-PR stk

Krafse passer til alt fra planeringsarbeider og graving, til fylling av grøfter og beplantning.

Krafsen er også godt egnet til opparbeiding av skråninger og bed.

0