Risser for skifer

Superpris
FRA KR 499,-PR stk

Verktøy for skifer:

Risseren brukes til å lage et riss i skifer for deretter å dele steinen med en settmeisel.

0