Oppdal mørk flis

Fra kr 1549,-PR m2

Natursteinflis

30 x fallende lengder

Bredder: 20/30/40/50/60 cm

0