Oppdal brudd mellomstore 3-4 cm

Superpris
Fra kr 398,-PR m2

0

Mellomstore bruddheller er 30-40 mm tykke, legges primært i sand. Disse er primært uteprodukter.