Oppdal brudd mellomstore 3-4 cm

Fra kr 589,- pr m²PR m2

0

Mellomstore bruddheller er 3–4cm og legges primært i sand.

Disse hellene er primært uteprodukter.

Ordinært kr 589,-