SELGER INTERIØR

 Vi tilset no ein ein person i 50-60 % stilling.

Vi ynskjer oss ein person som skal vera seljar i interiøravdelinga vår der vi har utsalg av flis-, ovn-, og golvprodukt.

Vi tilbyr ein trygg arbeidsplass, konkurransedyktig lønn,varierte oppgåver og hyggelege kollegaer.

Søknad vert sendt til: Stian Engevik <stian.engevik@engevikbyggsenter.no> innen 31.03.19 

Engevik Byggsenter er den største leverandøren til distriktet av blant anna tyngre byggevarer. Vi tillbyr òg eit stort varespekter innan utemiljø, ovner, flisar, golv og dessutan løsmasser som grus og pukk.