Fiberduk

FRA KR 15,-PR lm

0

Når man for eksempel skal legge heller/belegningsstein/ bygge støttemur så er det en fordel å benytte fiberduk i bunn av konstruksjonen, dette for å forhindre at massene blander seg.

Str: 1×25 m