HVORDAN LAGE NATURSTEINSMUR

Ønsker du å lære hvordan du bygger vakre og varige naturmurer?
Hvordan du velger de rette steinene og hvilke teknikker du bør bruke? Da bør du lese videre.

 
Illustrasjoner: Jan Hopland
Tekst: Jan Hopland og Carina Molvik

Det er ikke mye som slår en flott tørrmurt natursteinsmur, men terskelen for å starte et slikt prosjekt kan være høy, mange føler at de har for lite kunnskap, men skal vi tro Jan Hopland så kommer du langt med tålmodighet, godt verktøy og et godt blikk.

Jan Hopland har de siste årene har gått fra å ha natursteinsmuring som hobby til i dag å ha det som profesjon.

Hopland mener at natursteinsmuring er en avansert form for barndommens lego-bygging og derfor burde kunne engasjere mange. I tillegg til å spare penger på å gjøre det selv kan du finne store glede i å bygge en vakker og solid natursteinsmur!

Er du uerfaren anbefaler Hopland at du går på kurs eller får med deg en med erfaring, i hvert fall i starten av prosjektet.

 

Forarbeidet:

Det viktigste med grunnarbeidet er å unngå frostsprenging og at terrenget over tid presser ut muren. Gjør tiltak for å lede vekk vann og erstatt jord og sand med drenerende masser som stein og pukk. Grav en grøft, led vekk vann og fyll opp med stein og pukk. På skråenende ell bør en vurdere å støpe fundament. Hvert prosjekt krever i utgangspunktet en egen vurdering. Husk også at jo høyere mur du skal bygge, dess større krav stilles det til massene som ligger bak.

En tørrmur tåler litt bevegelse, men jo høyere muren skal være dess mer nøye bør du være med massene under og bak muren. Når det gjelder lavere murer er det ofte nok med å grave seg ned 20-40 cm, legge på en duk og fylle på med pukk. Tørrmuring gjør at muren kan ”leve” litt i motsetning til om du har brukt betong og den sprekker opp. uten at det endrer utseende på muren. Planlegger du å montere mur- avdekning som skiferplate på toppen av muren anbefales å støpe fast de to øverste steinene gjerne med et tynt armeringsjern. Betongen bør være løs uten at det renner mellom steinene for å unngå kalkutslett.

 

Mure horisontalt eller følge terrenget?

Du kan velge å enten følge terrenget og de naturlige nivå- forskjellene i naturen, eller du kan følge horisontalen, dette er smak og behag. Følger du horisontalen tar du utgangspunkt i den laveste enden og murer deg så trappevis oppover og avslutter toppen i vater. Hopland selv foretrekker å mure med horisontale skiftlinjer fordi muren da synes bedre som en kontrast til terrenget. Valget kommer også an på stein du har, er det snakk om n kubisk murestein med ne ater så vil horisontalt være løsningen, mens har du stein med mer former så kan du gjerne følge terrenget. Man kan også kombi- nere begge, eksempelvis så kan skifertoppen følge terrenget mens steinen kan legges horisontalt.

Stein

Når det kommer til steinen er det det ofte enklest  å bestille stein på paller istedetfor bulk. Hva slags stein og hvilke størrelser du velger på steinen kommer blant annet an på hvilken type mur du ønsker. Skal du ha en lav pyntemur bør du velge 15-30 cm dypde, da kan du mure opp til en drøy meter, men skal muren ha en mer teknisk funksjon som for eksempel hindre masser i å sige ut benyttes dypere stein, spesielt i bunn. Hvor stor stein du bør velge avhenger mye av høyde og hvilke masser du har bakom.

Hvilken type stein du velger er smak og behag. Steinspekter butikkene fører flere ulike typer TØRRMUR

Selve muringen

Før du starter opp er det en god plan å grovsortere steinenfor å få et overblikk over hvilket utvalg du har til rådighet. Spar de lange og de spesielle og bruk de mindre steinen i bunnen i hele sin lengde.

Ettersom blikket naturlig trekkes opp mot en horisont bør de neste steinene brukes i toppen. Steiner med uvanlig form kan ofte plasseres der man får utfordringer med band og tilpasning. Husk at all stein som regel kan benyttes. Har du buer så se etter stein som har naturlig «sving» i seg, ofte kan «baksiden» brukes!

Legg steinen der den passer, og ikke nødvendigvis etter hverandre , og «finn fru og hann og de som gir band».

En god regel er å la ha omskjøt (band) på halve steinen eller en tredjedel (se skissen under). Dette er i praksis veldig krevende å få til, men husker du dette øker du sjansen for en sterk og harmonisk mur! Husk at steinene har minst 5 sider og at høyden er lettere å tilpasse enn sidene. Ta pauser for å betrakte arbeidet og kontrollér at stein ikke stikker utenfor siktelinjene.

Helling

Hopland anbefaler en helling innover fra 2 til 5 grader inn mot terrenget for mindre murer, mer for større prosjekter. Steinen er ofte naturlig skrå i vis aten (ansiktet) og med en liten hel- ning innover unngår du overheng og muren ser mer naturlig ut.

Verktøy:

For normal bruk kommer en langt med en enkel meisel og hammer som du kan få kjøpt billig. Vater, tommestokk er et must, noen foretrekker snor for lange rette strekk. Stiller du krav til jevne fuger, utvidet bearbeiding av stein og høy kvalitet anbefaler vi å investere i en solid meisel med karbidtupp og en steinhammer samt vinkelkutter med diamantskive. Hør med din forhandler om dine behov.

Begreper

Bandtjuv: Gjennomgående
vertikale fuger over én steinhøyde kalles for bandtjuv og skal unngåes så langt det er råd.

Tverrband: Husk å legg noen steiner på tvers slik at det får band og støtte innover i muren, spesielt hvis du bruker tynn stein og muren er høy.

Shims: Tynn stein for å rette opp stein til riktig høyde. Bør unngås så langt det er mulig.

Skiftlinje: Horisontale linjer i muren.

Utveksling: Måte å løse brudd i skiftlinjer

Pinning ispett: Småstein for å tette vertikale fuger. Bør enten unngåes for å hindre «rot» eller gjennomføres overalt (typisk formå tette fuger på stor rund stein).

Vertikal Fuge: Fuge mellom steiner i samme plan.

Avslutningen

Blikket søkes som nevnt oftes opp og ut så om du legger vekt på en avslutning er mye gjort. Bruk lange steiner på toppen og la høyden komme naturlig etter tilgjengelig stein, ta deg god tid og bruk vater.

Oppsumering:

Gjør et ordentlig grunnarbeid, erstatt jord og sand med pukk, sorter steinen og ikke begynn for nt, la muren være litt rø nederst og spar de beste steinene til toppen. Husk at man kommer langt med tålmodighet og et godt blikk. Bruk pausene til å betrakte arbedet. Se etter helheten: Er helheten bra er muren også bra.

Er du helt uerfaren så få med deg noen som har satt opp mur tidligere, det er enklere å være to, og ikke minst så er det mer sosialt. Du kan også delta på kurs eller få individuell rådgiv- ning og opplæring.

Verktøy

Husk også at med godt og riktig verktøy så er mer enn halve jobben gjort. For mer informasjon om verktøy se STEINVERKTØY