HVORDAN TILPASSE bruddheller

Bruddheller-kulehammer-1_Tilpassing-bruddheller

Bruddheller-kulehammer-2_Tilpassing-bruddheller

Meisel-og-riper-dypetset
VIKTIG MED GODT UTSTYR!
Se steinverktøy for priser.

Den enkelte bruddhellen tilpasses før legging, slik at den neste hellen lett kan tilpasses ved siden av.

Når du tilpasser bruddhellene er det lurt å merke det som skal hamres bort. Dette gjøres enkelt ved at du risser opp eller tegner på med kritt.

Kulehammer er et utmerket verktøy å bruke ved tilpasning. Du starter da med å slå med kulen på hammeren skrått på bruddkanten mot undersiden av hellen. Dette må du gjøre gradvis over hele den delen som skal hamres bort. Slå av små biter i gangen. Vær ekstra forsiktig når du nærmer deg et hjørne slik at du ikke slår det av.

Se også video fra Altaskifer om tilpasning og legging av bruddskifer.