Oppdal brudd mellomstore 3–4 cm

Superpris
Fra kr 449,-PR m2

0

Skiferen fra Oppdal er ca. 750 millioner år gammel. Oppdalskiferen går i gråtoner fra lys grå til mørk grå.
Det særegne med denne skiferen er at den kan hugges og at bruddheller lett kan tilpasses. Den inneholder en god del kvarts og glimmer som gir den ett flott spill i overflaten.

Mellomstore bruddheller med 3–4cm tykkelse legges i sand.

Disse er primært uteprodukter.

 

Store bruddheller 30-40 Oppdal mørk (2)

Relaterte produkter