Tørrmur

Naturstein fra skiferbrudd brukes som tørrmur og leveres i ulike størrelser.

Skiferens fysiske egenskaper, der i blant frostsikkerhet og motstandsdyktighet mot salter og annen forurensning, gjør den svært godt egnet som natusteinsmur. I tillegg er skiferens naturlige lagdeling og blokkenes variable størrelser gunstig når den skal stables. Skal du ha en lav pyntemur bør du velge 15-30 cm dypde, da kan du mure opp til en drøy meter, men skal muren ha en mer teknisk funksjon som for eksempel å hindre masser i å sige ut bør man benytte dypere stein, og da spesielt i bunn. Hvor stor stein du bør velge avhenger mye av høyde og hvilke masser du har bak.

TIPS: Se flere natursteinsmuringstips HER.