Grus- og gressarmering

Strukturen i Nidagravel®-mattene stabiliserer både grus og gress.

Mattene er i tillegg raske og enkle å legge.

Mattene har også svært god drenering; de infiltrerer regnvann direkte ned i bakken.