Grus & Gressarmering

Strukturen i Nidagravel®-mattene stabiliserer både gress og grus.

Mattene er i tillegg raske og enkle å legge.

Mattene har svært god drenering da de infiltrerer regnvann direkte ned i bakken.