Pukk og Grus

Spør oss om pris

Pukk 16-32: Denne pukken brukes til grovere avretning og tilbakefyll.

Veigrus 0-16: Denne grusen brukes på steder hvor man ønsker et hardere underla (stier, vei osv.)