Pukk og Grus

FRA KR 700,-PR big bag

Pukk 16-32: Denne pukken brukes til grovere avretning og tilbakefyll.

Veigrus 0-16: Denne grusen brukes på steder hvor man ønsker et hardere underla (stier, vei osv.)