Oppdal brudd store

Spør oss om pris

Skiferen fra Oppdal er ca. 750 millioner år gammel.
Oppdalskiferen går i gråtoner fra lys grå til mørk grå.
Det særegne med denne skiferen er at den kan hugges og at bruddheller lett kan tilpasses.
Den inneholder en god del kvarts og glimmer som gir den ett flott spill i overflaten.

Hellene kan legges i sand eller grus, eller de kan støpes ned, dette avhenger av tykkelse. Bruddheller leveres med naturkant, og man kan selv hugge dem i ønsket fasong ved hjelp av STEINVERKTØY

Oppdal store bruddheller er 30-40 mm tykke og legges i sand. Disse er primært brukt som uteprodukter.

Frakttillegg kan forekomme.

Relaterte produkter