Oppdal småbrudd

Superpris
FRA KR 249,-PR m2

0

Små skifer bruddheller produseres i ulike tykkelser.

Disse små bruddskiferhellene fra Oppdal er 2-3 cm tykke og legges i støp eller sand.

Skiferen fra Oppdal er ca. 750 millioner år gammel.
Oppdalskiferen går i gråtoner fra lys grå til mørk grå.
Det særegne med denne skiferen er at den kan hugges og at bruddheller lett kan tilpasses.
Den inneholder en god del kvarts og glimmer som gir den ett flott spill i overflaten.

 

 

Relaterte produkter