Grus & Gressarmering

Strukturen (bikube) i Nidagravel®-mattene stabiliserer både grus og gress helt.

Mattene er i tillegg raske og enkle å legge.

Mattene har svært god drenering da de infiltrerer regnvann direkte ned i bakken.

 

For mer informasjon om produktene se HER