Fiberduk 1×25 m

Superpris
FRA KR 399,-PR rull

Når man for eksempel skal legge heller/belegningsstein/ bygge støttemur så er det en fordel å benytte fiberduk i bunn av konstruksjonen, dette for å forhindre at massene blander seg.