Risser for skifer

Superpris
FRA KR 659,-PR stk

Risseren brukes til å lage et riss i skifer for deretter å dele steinen med en settmeisel.