Hugging av skifer

Gulvflis-1_Hugging-av-oppdalsskifer

Gulvflis-2_Hugging-av-oppdalsskifer

Gulvflis-3_Hugging-av-oppdalsskifer

Steg for steg

Rip opp et spor med en riper på oversiden av skiferen. Det må ripes gjentatte ganger til du får et tydelig spor i hellen. En rettskie er et godt hjelpemiddel å ripe etter.

Etterpå snues skiferhellen og det ripes et spor på undersiden tilsvarende sporet på oversiden, men dette trenger ikke å være så dypt.

Legg så en gjenstand under den ene enden av hellen slik at sporet på hellen kommer opp fra underlaget, eller la skiferen ligge i sand. Det er da viktig at det dypeste sporet ligger ned. Start deretter å hugge etter det opprissede sporet. Til dette brukes det settmeisel og hammer. Hugg forsiktig gjentatte ganger langs hele sporet til hellen brekker. Vi har det korrekte verktøyet for jobben.

 

Vi har gode priser på utvalgte skiferheller i NETTBUTIKKEN