Mini Trønderblokk

Superpris
FRA KR 37,-PR stk

0

Mini Trønderblokk er en støttemursblokk som med sin frontflate i knekket/glatt betong gir en spennende mur til hager og uteområder.

Steinene tørrstables for hånd, uten bruk av mørtel, og gir en solid og elastisk mur som er motstandsdyktig mot frostspreng.

Muren vil få en helling på 80 grader noe som gjør at mini trønderblokk krever liten plass.

Blokkene har en vekt på 25,5KG pr.stk

Det går 24 stk pr kvadratmeter.

Velg mellom de ulike variantene: