Renner

Våre dreneringsrenner samler opp og leder bort vannet selv på dager med kraftig regn.

Men husk å rense både kummer og renner for jord, grus, løv o.l.

Vi tilbyr flere ulike typer renner og kummer som sikrer avrenning av vann på blant annet gårdsplasser, foran garasjer, ved inngangspartier med mer.