Renner

Våre dreneringsrenner samler opp og leder bort vannet selv på dager med kraftig regn.

Men husk å rense både kummer og renner for jord, grus, løv o.l nå i uværet.

Vi tilbyr flere ulike typer renner og kummer som sikrer avrenning av vann på blant annet gårdsplasser, foran garasjer, ved inngangspartier med mer.