Tromlet belegningstein

Det er mange fordeler ved å velge belegningsstein fremfor f.eks asfalt, ikke bare ser belegningsstein bedre og mer levende ut, men belegningsstein har også vesentlig høyere slitasjemotstand, bedre låsing og mer stabilitet. Belegningsstein drenerer bedre enn asfalt og er også motstandsdyktig mot både olje og frost, og ikke minst kan belegningsstein gjenbrukes ettersom steinen fint kan benyttes på nytt etter opptaking.