Sand & Singel

FRA KR 75,-PR sekk

0

Diverse singel og sand i  sekker:

Skjellsand: Har et høyt kalkinnhold og har derfor mange bruksområder, eks: jorforbedring og landbrukskalkingl.

Støpesand 0-8: Perfekt til å blande med sement for støping. Brukes også til sandkasse.

Pussesand: Fin til sandkasse eller til i blanding for pussing.

Singel grå 2-4: Anbefales til bruk som settelag før heller eller belegningsstein, singelen sørger for god drenering.

Singel grå 8-16: grøftesingel. Perfekt til tildekning av dreningsrør og avretning.

Singel hvit 8-11/16. Brukes til stier, bed etc.

Selges også i Big Bags:

Singel & Sand