Granitt på nett

Fra kr 599,-PR m2

0

Granitt på nett er en enkel og rask måte å legge brostein på. Brosteinen er 10 x 10 cm, de kommer kommer ferdig montert på nett et nett som er 54 cm x 59,5 cm.
Disse kan legges rett på settelag med 2-4 singel eller i betong. Fuges med støpesand, steinmeleller flytende fugemasse.

Granitt på nett finnes også som vifte