Oppdal brudd store

FRA KR 789,-PR m2

0

Oppdal skiferheller/ bruddheller produseres i mage ulike tykkelser.

Disse er primært brukt som uteprodukter.

Relaterte produkter