TAKSKIFER

Vi fører Alta, Otta og Koks Mix takskifer

 

Montering av takskifer:

Firkantskifer monteres diagonalt med spissen ned, mens lappskifer monteres med den runde kanten ned. For mer detaljert leggeanvisning se steinsenterBERGEN.no

  • Sortere:Før du begynner må takskiferen sorteres etter tykkelse, man legger den tynnere skiferen nederst på taket og forsetter med den tykkere oppover. Det anbefales å kontrollmåle med ca 20 stein.

 

  • Forarbeid: Å gjøre et godt forarbeid er ekstremt viktig. Leketavstanden som skal brukes må regnes ut og her må det tas hensyn til blant annet anbefalt avstand (se anvisning på no) og målene på taket.

 

  • Markeringstråd:Bruk markeringstråd for å lette arbeidet. Det anbefales å merke opp hele taket fra fot til møne for å sikre at en holder linjene. En bør i tillegg merke opp hvor begge sider av steinen skal være, samt midten. Hver enkelt stein er et håndlaget naturprodukt og det vil være avvik i størrelsene. Det anbefales derfor å legge steinen med en viss avstand (se steinsenterBERGEN.no)

 

  • Takvinkel: Minimum 22 graders fall

 

  • Spiker:Til innfesting av skiferen anbefales skiferspiker, lengden på spikeren bør være noen millimeter kortere enn 2 x skifertykkelsen + lektetykkelsen