Steinfix 40 grovrens-/dyprens

FRA KR 289,-PR flaske

0

Steinfix 40 tar bort alle typer smuss, stekefett, olje og sotflekker

Dette er et svært effektivt rengjøringsmiddel som er skånsom mot alle typer stein og betong.

Dosering:

STEINFIX 40 doseres 2 dl til 10 liter vann. Ved sterk tilgrising økes doseringen.

Fordel blandingen på overflaten og la det virke i 5 minutter (ca. 10 minutter innendørs).

Overflaten holdes våt under ventetiden.

Fjern overflødig væske med mopp eller våtsug. Skyll med kaldt vann og sug opp igjen.

La det tørke godt opp før man eventuelt impregnerer med STEINFIX 50. OBS: STEINFIX 50 skal kun brukes innendørs.

Helse, miljø og sikkerhet:

Etsende
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
EUH 208 Inneholder Eucalyptusolje Kan gi en allergisk reaksjon

Relaterte produkter