Hey’di bomfast

Fra kr 329,-PR sekk

0

Spesialmørtel til reparasjon, støp og innfestning.

Bomfast er et sementbasert klebemørtel til betongstein og heller. Hurtigherdende, vannfast, frostsikker. Hey’di Bom Fast benyttes til liming og fuging av heller og kantstein, fuging av betongelementer og flikking av betong. Hey’di Bom Fast kan benyttes på underlag av asfalt, puss og betong. Normal lagtykkelse er 3-20 mm, større opprettinger må skje i flere sjikt.

15 kg pr sekk

Datablad