Risser for skifer

FRA KR 599,-PR stk

0

Verktøy for skifer:

Risseren brukes til å lage et riss i skifer for deretter å dele steinen.