Vi støtter den lokale idretten

 

Steinspekteret Os ønsker å støtte flere lokale helter, vi fordeler derfor en pott på totalt kr 20.000 til idrettslag eller andre organsisasjoner som trenger ekstra midler i 2020.

Send en søknad med begrunnelse om hvorfor din organisasjon bør få tildelt et sponsorar fra Steinsenteret Os.

 

Søknad sendes til: os@sandogsingel.no

Søknadsfrist: 31.12.19