Grus- og gressmatter

Nidagravel® grus- og gressmatter er både fleksible og svært slitesterke, det dannes hverken riper, rifter hull eller dammer.

Strukturen (bikube) i Nidagravel®-mattene stabiliserer både grus og gress.

Mattene er raske og enkle å legge.

De har svært god drenering da de infiltrerer regnvann direkte ned i bakken.

Mattene er i tillegg resirkulerbare.