Sand & Singel

Spør oss om pris

Diverse singel og sand i 15- 25 kg sekker:

Skjellsand (ca 20 kg kg pr sekk): Har et høyt kalkinnhold og har derfor mange bruksområder, eks: jorforbedring og landbrukskalking.

Støpesand 0-8 mm (25 kg pr sekk): Perfekt til å blande med sement for støping. Brukes også til sandkasse.

Singel grå 2-4 mm (25 kg pr sekk) : Anbefales til bruk som settelag før heller eller belegningsstein, singelen sørger for god drenering.

Singel grå 8-16 mm (25 kg pr sekk): grøftesingel. Perfekt til tildekning av dreningsrør og avretning.

Singel hvit 8-11/16 mm (25 kg pr sekk): Brukes til stier, bed etc.

Flere av disser produktene selges også i Big Bags