Sand & Singel

FRA KR 65,-PR sekk

0

Diverse singel og sand i 25 kg sekker:

Skjellsand: Har et høyt kalkinnhold og har derfor mange bruksområder, eks: jorforbedring og landbrukskalking.

Støpesand 0-8. Perfekt til å blande med sement for støping. Brukes også til sandkasse.

Singel grå 2-4: Anbefales til bruk som settelag før heller eller belegningsstein, singelen sørger for god drenering.

Singel grå 8-16: grøftesingel. Perfekt til tildekning av dreningsrør og avretning.

Singel hvit 8-11/16. Brukes til stier, bed etc.

Selges også i Big Bags:

SingelSand