Pukk og grus

FRA KR 890,-PR big bag

0

Velg mellom:

Pukk 16-32: Denne pukken brukes til grovere avretning og tilbakefyll.

Veigrus 0-16: Denne grusen brukes på steder hvor man ønsker et hardere underlag (stier, vei osv.)