Hey’di Steinlim

Spør oss om pris

Hey’di Steinlim kan benyttes til liming og fuging av heller, kantstein, naturstein samt fuging av betongelementer og flikking av betong.

25 kg pr sekk