Hey’di Rep 25

Spør oss om pris

Hey’di Rep 25 er en fiberarmert sementbasert tørrmørtel som benyttes til reparasjon og flikking på betong og mur.

Hey’di Rep 25 er frostbestandig og herder raskt, den har også meget gode heftegenskaper.

Hey’di Rep 25 er velegnet både på horisontale og vertikale flater, også undersider.

Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10°C og +20°C

Laveste temperatur er +6°C, dette gjelder også for underlaget.

Selges i 25 kg sekker