Radonsystem

Weber Radonsystem er et komplett system for tetting mot radon fra grunnen. Det er et effektiv system laget for norske forhold og har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk

 

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

WebersRadonsperre utgjør en luf- og difusjonstett barriere som hindrer gjennomtrenging av radon.

Webers Radonsystem er utviklet og tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner. Systemet er optimalisert for nordiske forhold med produkter som fungerer svært godt i fuktig klima med store temperaturforandringer.

 

  • Fordeler med radonsystemet:
  • Gir et sunt og godt inneklima
  • En Komplet løsning
  • Utviklet spesielt for nordisk klima
  • Tåler fukt og kulde
  • Meget robust folie som tåler mye strekk
  • Få komponenter
  • Lett å legge
  • Systemet har SINTEF Teknisk Godkjenning
Se INTRO-VIDEO for mer informasjon

NB: For SINTEF Teknisk Godkjenning som forutsetes bruk av komplett løsning med alle Webers enkeltelementer.