Risser for skifer

Spør oss om pris

Risseren brukes til å lage et riss i skifer for deretter å dele steinen med en settmeisel.