Forskalingsblokk og støttemur

Søttemur-og-forskalingsblokk_1

Søttemur-og-forskalingsblokk_2

Søttemur og forskalingsblokk_3

Søttemur-og-forskalingsblokk_4

Søttemur-og-forskalingsblokk_5

Slik gjør du:

1.
Blokkene kan settes direkte på et avrettet underlag av pukk/grus, eller på et støpt gulv eller fundament.

2.
Forskalingsblokkene plasseres etter hverandre, ende mot ende. Det kan være en fordel å starte i et hjørne. Forskalingsmurens lengde avpasses med hele eller halve blokker. Skulle det trenges ytterligere tilpasninger kan blokkene kappes med en vinkelsliper.

3.
Armeringsjern legges i murens lengderetning. Normal armeringsmengde er 1 Ø 8 eller Ø 12 i hvert 3 lag, med start i første lag. Ved større sidebelastning kan forskalingsblokkene også armeres vertikalt. For påfølgende lag settes hjørneblokkene slik at en sikrer automatisk forskyvning i hvert lag (høyre på venstre eller omvendt).

4.
Når muren er bygget til ønsket høyde, helfylles blokkene med bløt betong. Anbefalt fyllingshøyde er ca. 1,2 m i hver omgang. Muren er stabil, men en kan med fordel sette avstivere vertikalt ved hjørner og ender før utstøping. Ferdig mur har en tilnærmet styrke som stedstøptmur.

Forskalingsblokker kjøper du HER 

Du kan også se video for veiledning.