Plastringsbrudd

Fra kr 429,-PR m2

0

Liskifer Plastringsbrudd finnes i 2 typer og er beregnet til å forblende f. eks. vegg/ murer og piper. Den vanlige typen er litt slett i overflaten, 1,0 -1,5 cm tykk og størrelser fra 0,07 m² og oppover. Den andre typen er blank og røff / grov i overflaten, fra 1-2 cm tykk og litt større en den vanlige plastringen. Dette er det produktet med den overflaten  som er mest særegent for Liskifer og gir en svært livfull vegg.